NLP Terapi og coaching

DEFINITION:
NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistiske Programmeringer.

Neuro; er vores oplevelser,der behandles, filtreres og bearbejdes i hjernen gennem de indre repræsentationer som er se, høre og mærke.
Lingvistiske; er den måde vi opfatter omgivelserne på via vores sanse sprog i form af billeder – ord – følelser – lugte – smag.
Programmeringer; er den måde vi anvender vores oplevelser på (erindringer -værdier -overbevisninger) som giver en tilstand og en adfærd.

NLP er et studie i hvordan nervesystemet gennem, at organisere menneskets indre repræsentation på bestemte måder, skaber forudsigelige resultater i adfærd og oplevelser. Det er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter behandleren i stand til at finde de skjulte ressourcer som alle er i besiddelse af, men normalt ikke anvender, da de fleste af vores ressourcer og strategier er ubevidste.

Det handler om at få den dybe struktur op til overfladen og få den bevidstgjort.
Jeg arbejder ud fra Milton og Meta modellen.
Jeg gør også brug af skabeloner og skemaer, hvor du bliver opmærksom på hvilke områder af livet der bl.a. kan sættes ind på.

Nogle af NLP´s -forudsætninger:
1) Kortet er ikke territoriet
2) Enhver adfærd er motiveret af en positiv hensigt
3) Modstand er et tegn på utilstrækkelig pacing
4) Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet
5) Respekter andres model af verden
6) At leve er at lære

De teknikker der bruges er værktøj som bygger på en lang række øvelser: bla; tidslinieterapi, reframing, submodaliter, strategier og ankring.
Hvad gør det muligt at behandle næsten alle former for problemer, dog vil jeg nævne at psykiske syge bør søge professionel hjælp i det offenlige behandlings system.

firkant

Er du parat til at ændre uønsket mønster/adfærd, og derved få et bedre helbred og liv, så er der store muligheder for personlig udvikling.

Da kommunikation kun udgør 7% så har fysiologi, stemme og ord vigtig betydning for forståelsen af problemet, da stemmen kan sige et, men kropsholdningen noget andet. De sensorisk repræsentationssystemer fortæller hvor informationerne kommer fra om det er visuelt, auditiv, kinæstetisk og auditiv digitale.

NLP Neurolingvistisk programmering er dynamisk samling af sidste århundredes terapiformer. NLP bruges til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv.