NLP

NLP (Neuro Lingvistisk Programming) er et studie af, hvordan vi mennesker individuelt organiserer/strukturerer vores gøren og laden – ud fra, hvad vi har lagret i sindet.
Dèt liv, vi lever og hidtil har levet, afspejler sig i den måde, som vi forholder os til os selv og vore omgivelser på.

Måden, vi organiserer disse oplevelser på, afspejler sig igen i den måde, vi tænker, taler og handler på. Både verbalt og non-verbalt – med et tydeligt kropsligt udtryk.

Untitled-2

NLP er helt enkelt en metode, der kan aflæse et individs “hard-disk”. Metoden giver for eksempel mulighed for at følge, hvordan nervesystemet via organisation af en persons indre repræsentationer på specifikke måder, kreerer forudsigelige resultater i adfærd og oplevelser.

HVAD DER VIRKER – OG HVORFOR

NLP er på èn gang et blidt og alligevel uhyre effektivt forandringsværktøj. Et værktøj, der som din coach gør dig opmærksom på, hvilke uønskede tankemønstre der ligger til grund for en uønsket tilstand/adfærd.

Med NLP anvendt i coaching lærer du at fokusere på handlemuligheder i nuet og i fremtiden. Du lærer at tænke i mentale og emotionelle strategier. Og du finder dermed frem til, hvad der virker – og hvorfor det virker.

NLP/TERAPI-COACH VIRKER PÅ:

  • Angst-forbier
  • Skilsmisse-familie/samliv
  • Arbejde-økonomi
  • Vægt problemer/spiseforstyrrelser
  • Eksamen angst
  • Målsætninger
  • Holde tale-større forsamlinger
  • Selvværd-selvtillid
  • m.m.

Alle der er medlem af Danmark får tilskud pr. coach time. Se også Pete Andersens hjemmeside